Wszystko na temat emerytury górniczej – fakty i mity

Ostatnio dużo się mówi o takim pojęciu jakim jest emerytura górnicza. Emerytury górnicze są dużo korzystniejsze od emerytur wypłacanych dla innych pracowników. Po 1989 następowały zmiany które ograniczały liczbę osób uprawnionych do otrzymywania emerytury górniczej. Próby ograniczenia uprawnionych osób i reform emerytalnych w górnictwie zawsze spotykały się z protestami związków zawodowych.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszły w życie przepisy art. 50a-50e ustawy z dnia 17.12. 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określające warunki nabywania prawa do emerytury górniczej. Należy zaznaczyć, że na podstawie przepisów art. 34, 48 i 49 ustawy emerytalnej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. można przejść na emeryturę górniczą, jeżeli warunki określone w tych przepisach zostały spełnione do 31 grudnia 2008 r. Wniosek o przyznanie świadczenia może być złożony również po tej dacie. Osoba ubiegająca się o emeryturę górniczą nie może należeć do OFE.