Święta Bożego Narodzenia – jak je przygotować?

Dawno temu, w dniu Wigilii mężczyźni udawali się na połowy i polowania. Wierzono, że w tym właśnie dniu , z pewnością powrócą do domów z upolowaną zwierzyną i pełnymi sieciami ryb. Polowania i połowy w Wigilię wróżyły również udane polowania i polowy przez cały nadchodzący rok. Z Wigilią i ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się święto Trzech Króli. To święto, przypadające 6 stycznia kończy okres Świąt Bożego Narodzenia. W dawnej Polsce ze świętem tym wiązały się różne zwyczaje.

Do domów, w tym dniu, przychodzili różni kolędnicy, a wśród nich chłopcy przebrani za Trzech Króli, w złotych tekturowych koronach i starych szatach liturgicznych. Tak, jak inni kolędnicy, w czasie Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia, składali gospodarzom życzenia i wypraszali datki. Wszystkich przybyłych do domu kolędników suto ugaszczano i rozdawano im szczodrakowe bułki. Obecnie święto Trzech Króli, to przede wszystkim uroczystość kościelna. Podczas mszy święci się kawałki kredy i mirrę. Tą poświęconą kredą pisze się na drzwiach wejściowych datę bieżącego roku i 3 litery K+M+B.