Najciekawsze kolekcje numizmatyczne – ciekawostki

„Biblia – Najważniejsza Księga Chrześcijaństwa” tak brzmi pełna nazwa najnowszej kolekcji medali przywołująca najważniejsze i najbardziej fascynujące wydarzenia opisywane w Biblii. Emitentem i jednocześnie producentem tej pięknej i niepowtarzalnej serii numizmatycznej jest Mennica Ziemi Świętej (The Holy Land Mint). Skarbnica Narodowa, zarówno w Polsce jak i na Świecie, jest jej wyłącznym dystrybutorem. Pierwsze numizmaty w kolekcji nawiązują bezpośrednio do scen Starego Testamentu. Kolekcję rozpoczyna medal „Adam  i Ewa w ogrodzie Eden”. Wyrazisty moment symbolizujący pierwszych ludzi należy do jednych z najbardziej znanych scen z Biblii. Wśród pozostałych emisji znajdują się między innymi: Arka Noego, Wieża Babel a także Zniszczenie Sodomy i Gomory. Kolekcja została wydana w bardzo małym nakładzie wynoszącym zaledwie 7 500 kolekcji. Niestety jedynie wąskie grono kolekcjonerów miało niepowtarzalną szansę wejść w posiadanie tej niezwykłej serii numizmatycznej.

Każdy medal platerowany jest srebrem najwyższej próby Ag 999. Po platerowaniu powierzchnie awersów i rewersów zostały poddane są złożonemu procesowi oksydowania. Dzięki temu procesowi medale sprawiają wrażenie wykonanych w czasach biblijnych, co podkreśla historyczny charakter i starotestamentową tematykę tej ekskluzywnej kolekcji numizmatycznej. Na wspólnych awersach medali znajduje się: Dom Boży, Pismo Święte i cytat z Księgi Izajasza: „dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”. Rewersy medali ukazują główne sceny biblijne. W ramach kolekcji każdy nabywca otrzymuje bardzo eleganckie drewniane pudełko, na którym umieszczone zostało logo Mennicy Ziemi Świętej (The Holy Land Mint), certyfikaty potwierdzające autentyczność każdego medalu, a także imienne Świadectwo Własności z indywidualnym numerem Kolekcji. Kolekcjonowanie tej serii stwarza niepowtarzalną szansę, aby przenieść się do wydarzeń z czasów biblijnych. Producenci przewidują w najbliższych latach kolejne emisje monet z tej niepowtarzalnej kolekcji numizmatycznej.