Na czym polega i jak wygląda systematyka żółwi?

Systematyka żółwi polega na określeniu rzędu biologicznego i pochodzenia każdego gatunku. Brane pod uwagę są różne aspekty. Wynikiem jest stworzenie pewnej systematyki układu biologicznego gatunków, prezentujący aktualny w danym okresie stan wiedzy o podobieństwie i pochodzeniu organizmów. Takie badania można stworzyć, gdy znajdzie się duża grupa przedstawicieli i na jej zasadzie grupuje się dane określające dany gatunek. Pierwowzór wyznacza się biorąc pod uwagę takie aspekt, jak podobieństwo morfologiczne lub siedliskowe. Ważny jest podział na grupy lądowe i wodne. Na sposób żywienia i występowania. Wszystkie te informacje pokazują różnice między gatunkową i pozwalają na szczegółowy podział i rozpoznawanie rodzajów, na przykład żółwi. Warto pamiętać, że wszystkie zwierzęta powstały w procesie ewolucji. Pewne gatunki wymierały, inne dawały początek nowym.

Historia systematyki żółwi

Pierwsza w historii klasyfikacja zwierząt została napisana ok. 350 r. p.n.e. przez znanego filozofa, Arystotelesa. Można tam odnaleźć wiele informacji i podział biologiczny żółwi. Pierwsze zapiski na temat tych gadów mówią, że są to zwierzęta, które wysiadują jaja i żywią się rosą. Dziś wiadomo na ten temat o wiele więcej. Szczegółowiej mówiąc można stwierdzić ( z licznych badań), że żółwie są taksonem monofiletycznym ( oznacza to, że mają wspólnego przodka). Natomiast charakteryzujący go pancerz zalicza go do grupy synapomorfia, czyli pokazuje to, iż mają wspólne cechy i zachowania.

Pokrewieństwo z wyglądu

Jeśli patrzeć jedynie na wygląd można stwierdzić, że jest to stwór, jak z filmu lub bajek. Jego tajemniczy, wręcz prehistoryczny wygląd zawdzięcza on twardej i guzowatej skorupie. Niektórzy twierdzą, że jest to pozostałość gatunku , który istniał dawno temu, czyli dinozaurów. Ich wygląd przyciąga wielu hodowców i znawców gadów. Są one idealnym stworzeniem, które można mieć w domowym akwarium, ponieważ nie potrzebuje bardzo skomplikowanej opieki. Jedynie jest wybredny pod względem pożywienia. Przed zakupem powinniśmy  dowiedziec się wszystkiego o naszym pupilu i zastanowić czy pasuje on do naszego stylu życia i czy jest dla nas i dla naszego otoczenia bezpieczny. Jest to ważne, gdyż istnieją żółwie, które są bardzo agresywny , gryzą i kąsają, a także mogą odgryźć dziecku nogę.

żółw
Zdjęcie ze strony Pixabay.com

Podział biologiczny  żółwi

Żółwie są tajemniczymi i skrytymi gadami.  Wciąż nie do końca znane jest ich pochodzenie. Ciężka jest również klasyfikacja gatunkowa i podgatunkowa, ponieważ wszystkie mają wiele cech wspólnych. Istnieje wiele rodzajów i gatunków żółwi. Każdy jest wyjątkowy. Badacze spierają się co do ich podziału. Istnieje, zatem wiele różnych teorii.

żółw
Zdjęcie ze strony Pixabay.com

Systematyka żółwi

Najsłynniejszy jest podział na rodziny i różne rodzaje żółwi, ze względu na ich wygląd i pochodzenie oraz miejsca, w których żyją.

Wykres wyrażający podział.

Jeśli chodzi o gromadę, do której należą to są to gady. Należą do podgromady Anapsida i reprezentują rząd Testudines.  Istnieje, natomiast dużo rodzin żółwi.  Wykres ten jest najczęściej przywoływany w literaturze specjalistyczne. Uwzględnia szczegółowy podział ze względu na miejsce środowisko życia i pokrewieństwo żółwi. Są to między innymi:

Podrząd : bokoszyjne

Rodzina: żółwie długoszyje

– żabiogłów właściwy

– żółwiozwierz olbrzymi, chelodyna olbrzymia, wężogłówka olbrzymia

– żółwiozwierz długoszyi, chelodyna długoszyja, wężogłowka długoszyja

– żółwiozwierz nowogwinejski, chelodyna nowogwinejska, wężogłówka nowogwinejska

– matamata